51146277423 482709a2c5 h

Lễ ra mắt Chương trình đào tạo Trí tuệ nhân tạo và Công nghệ Robot | IPPG